Elementy znaczenia reklamy

Konwersja prosta polega na zmianie miejsca podmiotu i orzecznika w zdaniu odwracanym, konwersja z ograniczeniem polega na zmianie miejsca podmiotu i orzecznika, oraz zmianie ilości zdania odwróconego. Konwersji prostej podlegają zdania ogólnoprzeczące i szczegółowo- twierdzące, konwersji z ograniczeniem podlegają zdania ogólnotwierdzące. Zdania szczegółowoprzeczące konwersji nic podlegają Rozpatrzmy to na przykładach. .

Miejmy np. za zadanie poddać konwersji zdanie: „Żadne słońce nie jest planetą”. Jeśli w tym zdaniu na miejsce podmiotu, którym jest słowo „słońce”, wstawimy jego orzecznik, którym jest słowo „planeta”, a na miejsce orzecznika podmiot, to otrzymamy następujące zdanie: „Żadna planeta nie jest słońcem” tak bywa w agencjach reklamowych w Lulinie. Zdanie to jest konwersją zdania „Żadne słońce nie jest planetą”. Spróbujmy teraz zapisać ogólny schemat tego wnioskowania, ogólną jego zasadę. W tym celu zastąpimy słowo „słońce" symbolem S, zaś słowo „planeta” symbolem P.

Ponieważ zdania te są zdaniami ogólnoprzeczącymi, schemat pierwszego z nich ma postać SeP, drugiego zaś - PeS. Połączmy teraz oba te schematy znakiem implikacji, a otrzymamy ogólny wzór konwersji zdania ogólnoprzeczącego: SeP -> PeS. Wzór ten czytamy: „Jeżeli żadne S nie jest P, to żadne P nic jest S”. Przykładowo: Jeżeli żadne słońce nie jest planetą, to żadna planeta nie jest słońcem i nie widnieje na reklamie firmy .

Powiedzieliśmy wyżej, że konwersji prostej podlegają również zdania szczegółowotwierdzące. Jak będzie wyglądał ogólny wzór konwersji zdań tego rodzaju? By odpowiedzieć na to pytanie, zaczniemy jak poprzednio od przykładu.

Miejmy za zadanie podda konwersji zdanie „Niektórzy Polacy są żołnierzami” Jeśli w zdaniu tym zmienimy, tak jak poprzednio, miejsce podmiotu i orzecznika, to otrzymamy zdanie „Niektórzy żołnierze są Polakami” Zdanie to jest konwersją poprzedniego.

Zastąpmy i w tych zdaniach konkretne nazwy symbolami zmiennymi, a więc nazwę „Polak” symbolem S, zaś nazwę „żołnierz” symbolem P. Na charakter szczegółowotwierdzący obydwóch zdań wskażemy za pomocą znaku „i”.