< Sukcesja pracowników w agencjach marketingowych

Wyjątki

Otrzymamy dwie funkcje: SiP oraz PiS, z których każda reprezentuje jedno z wyżej przytoczonych zdań. Jeśli obie te funkcje połączymy znakiem implikacji, otrzymamy wzór konwersji i zdania szczegółowo twierdzącego. SiP -> PiS: wzór ten odczytujemy „Jeżeli niektóre S są P, to niektóre P są S” Przykładowo: Jeżeli niektórzy Polacy są żołnierzami, to niektórzy żołnierze są Polakami i zajmują się blacharstwem.

Tyle o konwersji prostej. Przejdziemy teraz do konwersji z ograniczeniem. Niech zadaniem naszym będzie poddać konwersji następujące zdanie: „Każdy adwokat jest prawnikiem”. Wiemy już, że zdania ogólnotwierdzące podlegają konwersji z ograniczeniem,, nie wystarczy więc w takich zdaniach zmienić miejsce podmiotu i orzecznikajak by uzyskać ich poprawną konwersję.

Trzeba jeszcze zmienić ilość zdania otrzymanego w rezultacie odwrócenia. Trzeba ze zdania ogólnego zrobić zdanie szczegółowe. Jeżeli w zdaniu „Każdy adwokat jest prawnikiem” zmienimy miejsce podmiotu i orzecznika, to otrzymamy zdanie „Każdy prawnik jest adwokatem a nie blacharzem”.

Zdanie to jest fałszywe i konwersja tego rodzaju jest niedopuszczalna Jeśli teraz zmienimy ilość zdania wywnioskowanego, otrzymamy wynik bezbłędny: „Niektórzy prawnicy są adwokatami”. Ogólny wzór konwersji z ograniczeniem wygląda następująco: SaP PiS, czytamy go „Jeżeli każde S jest P, to niektóre P są S”. Przykład: Jeżeli każdy adwokat jest prawnikiem, to niektórzy prawnicy są adwokatami.

Rozważania przeprowadzone nad konwersją zdania „Każdy adwokat jest prawnikiem” pokazują, dlaczego nie można odwracać zdań ogólnotwierdzących wprost. Odwrócenie takie prowadzi bowiem niekiedy od zdań prawdziwych do zdań fałszywych. Widzieliśmy to przy odwróceniu wprost zdania „Każdy adwokat jest prawnikiem”. Otrzymaliśmy wówczas zdanie fałszywe, głoszące, że „Każdy prawnik jest adwokatem”.