Kontakt

Wnioskowanie to jest podstawieniem następującego wzoru: SoP -> SiP'. Odczytujemy go: „Jeżeli niektóre S nie są P, to niektóre S są nie P”. Wzory obwersji są odwracalne. Nie tylko bowiem np. z SoP wynika na mocy obwersji SiP', ale także z SiP' wynika na mocy obwersji SoP (SiP' —> SoP). Można więc we wszystkich wzorach obwersji postawić zamiast znaku implikacji znak równoważności. Tyle o obwersji zdań kategorycznych. Jak z przeprowadzonych rozważań widać, nie jest to jakiś szczególnie płodny sposób wnioskowania. Mimo to znajomość obwersji może nam oddać pewne usługi przy rozstrzyganiu np. kwestii, czy dwaj przeciwnicy wypowiadający swoją tezę różnymi słowami, twierdzą to samo, czy też nie.


Jeśli więc np. Jan głosi, że każde prawo jest klasowe, Piotr zaś twierdzi, że żadne prawo nie jest nieklasowe, to każdy z nich mówi to samo. Twierdzenie Piotra możemy otrzymać poddając obwersji zdanie głoszone przez Jana. Gdyby natomiast Jan głosił, że każde prawo jest klasowe, Piotr zaś utrzymywał, że żadne prawo nie jest klasowe, to takich dwóch twierdzeń nie możemy nazwać równoważnymi. Drugie twierdzenie nie wynika z pierwszego twierdzenia. Również i pierwsze twierdzenie nie wynika z drugiego. Są to bowiem zdania przeciwne.

Chcesz wyrazić swoją opinię ądź zasugerować coś na temat naszego serwisu? Napisz do nas!

Adres e-mail biuro@wzory.fusingart.pl